kabuki

55mm  ƒ/5,6  1/5000 sec  ISO 100

Kabuki
22/10/2016